PORTFOLIO : PRINT ON DEMAND

สติ๊กเกอร์ | ฉลากสินค้า

สติ๊กเกอร์ | ฉลากสินค้า

โบรชัวร์ | แผ่นพับ

โบรชัวร์ | แผ่นพับ

ป้ายห้อย | ป้าย tag

ป้ายห้อย | ป้าย tag

WOBBLER | ป้ายเด้ง

WOBBLER | ป้ายเด้ง

SHELFTALKER | ป้ายเสียบ shelf

SHELFTALKER | ป้ายเสียบ shelf

TENTCARD | ป้ายตั้งโต๊ะ

TENTCARD | ป้ายตั้งโต๊ะ

การ์ด

การ์ด

คูปอง | บัตรต่าง ๆ

คูปอง | บัตรต่าง ๆ

กล่อง | แพ็คเกจ

กล่อง | แพ็คเกจ

เมนู

เมนู

ใบประกาศนียบ้ตร

ใบประกาศนียบ้ตร

หนังสือ

หนังสือ

แฟ้มกระดาษ

แฟ้มกระดาษ

คุณปรีดี

‭081-430-5240‬